Account TS-6B4U-P2CT-9HQE-HXPES
Account ID 18172795976007427162
Public Key
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Name N/A
Balance +1.89 Signum
Commitment +0 Signum
Received +2 Signum in 1 transactions
Sent -0 Signum in 1 transactions
Transaction fees paid -0 Signum
Solo mined balance
+0 Signum in 0 blocks
+0 in fees
+0 Signum in total
Pool mined balance
+0 Signum in 0 blocks
+0 in fees
+0 Signum in total
Pool reward balance
+0 Signum in 0 blocks
+0 in fees
+0 Signum in total
Reward assignment N/A

188901500