Block Transactions
Height 236470
Transactions 5
Burst sent 3,883.06 Burst
Timestamp 2020-11-22 22:03:50
Generator BURST-RRLA-B3Y7-L4EU-E8PRZ
Frank_the_tank
Pool Burstopia State Pool
Block Generation Time 2020-11-22 22:03:50
Base Target 305043686
Size 1.32 KB
Version 3
Nonce 114037964
Block Reward 3,405 Burst
Block Reward Fees 0.15 Burst
Block Signature
BC26F8D643BBBCC628FA4F703848ED1A9610AFBC4FA70453DA468627862822066040917C5C35BDF08388595F3F469A1797E52CB69BC23E0E6E669AB809014DAA
Previous Block 236469
Next Block 236471
ID Type Sender Recipient Burst Amount Burst Fee Date
10418618087098578900

Ordinary Payment BURST-JXVM-9PE8-BTU9-3CA6M
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-CSL8-B7P8-X5DY-AT2P9 268.13333333 0.0294 2020-11-22 21:59:22
12853720069195817199

Arbitrary Message BURST-JXVM-9PE8-BTU9-3CA6M
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-VEL8-E498-Q2QF-9MZKF 0 0.02205 2020-11-22 21:59:22
15690384902800451707

Ordinary Payment BURST-TNYN-99XH-RTPS-DRPF7
King of Burstopia
BURST-4534-E7HK-EL7S-C9QPS 98.89102334 0.03675 2020-11-22 21:59:22
7514917980141801842

Multi-Out Payment BURST-QURT-QQY8-ER3L-3E44Y
Burstopia State Pool
View Multi-Outs 3,516.03516004 0.0294 2020-11-22 21:59:14
13577999360897248326

Arbitrary Message BURST-JXVM-9PE8-BTU9-3CA6M
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-VEL8-E498-Q2QF-9MZKF 0 0.0294 2020-11-22 21:54:51