Block Transactions
Height 254366
Transactions 8
Burst sent 332.94 Burst
Timestamp 2021-01-13 21:13:50
Generator BURST-RRLA-B3Y7-L4EU-E8PRZ
Frank_the_tank
Pool Burstopia State Pool
Block Generation Time 2021-01-13 21:13:50
Base Target 318248883
Size 1.27 KB
Version 3
Nonce 114964854
Block Reward 3,073 Burst
Block Reward Fees 1.17 Burst
Block Signature
2196C79A66315045C0BFAE803CA96049EB935BD1B21BE878A5B3AAB47F626908E2A1D7CCE24957F8A1D70A0045ABF918099161CDA0E3B54F1197182CC2D4CA75
Previous Block 254365
Next Block 254367
ID Type Sender Recipient Burst Amount Burst Fee Date
6442559167250021388

AT Payment BURST-2C65-BFZE-9SGV-H82WE
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-2CE2-T69R-P8UR-BD88K 0 0 2021-01-13 21:13:50
15512198148794680704

AT Payment BURST-6GFR-PQKU-P7BJ-49ERT
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-AAZN-FA3X-USPX-3MSFC 0 0 2021-01-13 21:13:50
11988354998669353113

Subscription Payment BURST-WQFQ-W64L-HT3P-C9YNM
a
BURST-XTAE-VA6X-4SRT-AU89L 1.00 0.00735 2021-01-13 21:13:21
12115706499170568532

Arbitrary Message BURST-JXVM-9PE8-BTU9-3CA6M
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-VEL8-E498-Q2QF-9MZKF 0 0.0147 2021-01-13 21:09:26
17649643014297847123

Ordinary Payment BURST-VGC9-8DUE-UJRT-8YW9L
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-VZU9-V4TT-X57N-4MNSY 308.23333333 0.02205 2021-01-13 21:09:26
12188666884383845488

Ordinary Payment BURST-CLMC-QHVU-FQ3N-3WACT
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-TNYN-99XH-RTPS-DRPF7 9.5979917 0.03675 2021-01-13 20:32:25
4009277578092338558

Ordinary Payment BURST-3EZM-ALZ6-H9BQ-8DCWQ
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-TNYN-99XH-RTPS-DRPF7 5.11833384 0.03675 2021-01-13 20:27:55
4822025586964376346

Ordinary Payment BURST-HQHD-52YW-3KJK-6CUPC
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-TNYN-99XH-RTPS-DRPF7 9.98973423 0.03675 2021-01-13 20:22:25