Block Transactions
Height 254389
Transactions 7
Burst sent 3,132.75 Burst
Timestamp 2021-01-13 22:49:46
Generator BURST-RRLA-B3Y7-L4EU-E8PRZ
Frank_the_tank
Pool Burstopia State Pool
Block Generation Time 2021-01-13 22:49:46
Base Target 351308173
Size 1.47 KB
Version 3
Nonce 83443245
Block Reward 3,073 Burst
Block Reward Fees 0.56 Burst
Block Signature
BCEB1E92B06E31B60E61797F9607805A9E952043B3F96D980940A62A69C3DD0450E1DB5B38B75F242291E3EC992E516F70FB6980D4C495B12F4E2A1457772AAC
Previous Block 254388
Next Block 254390
ID Type Sender Recipient Burst Amount Burst Fee Date
3027908078203659313

AT Payment BURST-X42C-XPPV-EYSF-FFQZQ
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-2CE2-T69R-P8UR-BD88K 0 0 2021-01-13 22:49:46
8625746996478023227

Arbitrary Message BURST-JXVM-9PE8-BTU9-3CA6M
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-VEL8-E498-Q2QF-9MZKF 0 0.02205 2021-01-13 22:45:20
2411405577409008272

Multi-Out Payment BURST-QURT-QQY8-ER3L-3E44Y
Burstopia State Pool
View Multi-Outs 3,104.62554737 0.05145 2021-01-13 22:45:17
16569688821128392223

Ordinary Payment BURST-A953-38DH-JRSN-8L6DG
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-TNYN-99XH-RTPS-DRPF7 10.02244324 0.03675 2021-01-13 22:10:30
4902298226138856999

Ordinary Payment BURST-66GZ-KU7A-97GG-G9TJD
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-TNYN-99XH-RTPS-DRPF7 8.05399901 0.03675 2021-01-13 22:04:29
15818241254158896727

Ordinary Payment BURST-A94W-46BR-GFFM-BKL49
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-TNYN-99XH-RTPS-DRPF7 5.71726894 0.03675 2021-01-13 22:00:29
14280349183098690393

Ordinary Payment BURST-Z3JH-4RWQ-BZXX-8VMTW
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-TNYN-99XH-RTPS-DRPF7 4.33298481 0.03675 2021-01-13 21:52:59