Block Transactions
Height 291130
Transactions 5
Burst sent 2,531.99 Burst
Timestamp 2021-05-05 05:16:25
Generator BURST-9LSF-V4WN-34E8-4WCMR
Zoh (BAT)
Pool burst-testnet.foxypool.io
Block Generation Time 2021-05-05 05:16:25
Base Target 6320427273695684137
Size 1.45 KB
Version 3
Nonce 434844933
Block Reward 2,635 Burst
Block Reward Fees 0.14 Burst
Block Signature
003138E898DB3E6C35FB60A68052DA4757427520D71383518C92A0154232A70C94C50AC181E5890982B1CE6DE9362709835EF42E21B22E49550731E04474C430
Previous Block 291129
Next Block 291131
ID Type Sender Recipient Burst Amount Burst Fee Date
9429555722921919118

Arbitrary Message BURST-AVF4-RLL6-2D3Q-38DPD
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-VEL8-E498-Q2QF-9MZKF 0 0.0294 2021-05-05 05:12:32
16118635558289569780

Ordinary Payment BURST-AVF4-RLL6-2D3Q-38DPD
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-8SG7-QNHE-AQ4A-6ZNRM 256.06666667 0.03675 2021-05-05 05:12:32
715617465263945764

Arbitrary Message BURST-AVF4-RLL6-2D3Q-38DPD
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-VEL8-E498-Q2QF-9MZKF 0 0.02205 2021-05-05 05:12:32
16755790547962402114

Multi-Out Payment BURST-QURT-QQY8-ER3L-3E44Y
Burstopia State Pool
View Multi-Outs 2,275.9256864 0.0147 2021-05-05 05:12:31
6909646346324359128

Arbitrary Message BURST-XH67-FEP9-XMQM-8ENZ4
BURST-NU58-Z4QR-XXKE-94DHH
BURST-VEL8-E498-Q2QF-9MZKF 0 0.0294 2021-05-05 05:09:22